BOER Dünyası'nın Size Özel Çözümlerine katılın


KBS Demirbaş Takibi

Donanım ve yazılım olmak üzere iki bileşenden oluşan demirbaş otomasyon çözümümüzü, 2013 Aralık ayında açıklanan KBS (Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sistemi ) normlarına da uygun hale getirildi. Kamu kuruluşlarının farklı demirbaş ihtiyaçlarına yönelik kolaylıklar sunan çözümümüz de 3 farklı kategoride paketler oluşturuldu.

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) Barkod çözümleri faydaları:

Kurumdaki tüm demirbaşlar barkod etiketi veya RFID etiketler ile kimlik kazandırılıp; sayım zamanlarında TKYS’nin istediği raporlamaların el terminali yazlımı yardımı ile kısa zamanda alınabilmesi.

İşleyiş :

TKYS sistemine uyumlu barkod yazıcılarımızla sistemde olan veya yeni dahil edilecek tüm demirbaşların barkod etiketleri veya RFID etiketlerinin basılması

Bu basılan etiketlerin demirbaşlara yapıştırılıp, demirbaşların kimliklendirilmesi

SSayım sırasında RFID teknolojisi veya barkod okuma ile el terminalleri yardımıyla sayım çok hızlı ve reel hale gelmesi ve TKYS nin istediği raporlama işleminin yapılabilmesi.

Kurumların kullandığı farklı demirbaş yazılımlarının da el terminallerinin üzerlerine entegrasyonların yapılması yolu ile,çiftli sistemin el terminallerinde çalışabilmesi

Bu amaçla firmamız tarafından kullanılan teknolojiler:

•             Barkod yazıcılar
•             Barkod Okuyucular
•             El terminalleri
•             Entegrasyon yazılımları

Yukarıda belirtilen özellikler doğrultusunda kullanıcıların ihtiyaçlarına göre sunduğumuz Demirbaş Takip Sistemi paketleri aşağıda belirtilen tablodaki gibidir.
 


RFID

Barkodlu(RFID Yükseltme seçeneği)

Barkodlu

Terminal

Psion Workabout Pro3

Psion Workabout Pro3

 CMT MT8000 Attis

Yazıcı

Toshiba

B-EX4T1/SA4TM

Toshiba

B-EX4T1/SA4TM

Toshiba B-EV4T

Etiket

CMT Silvermat

CMT Silvermat

CMT Silvermat

Ribbon

CMT RD110A

CMT RD110A

CMT RD110A

Barkod Okuyucu

CMT LG 20+ USB

CMT LG 20+ USB

CMT LG 20+ USB

 

Detaylı Bilgi ve Başvuru için tıklayınız >

KBS Demirbaş Takibi

Bu Çözümle Birlikte Kullanılabilecek Ürünler