Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Yazılım Geliştirme, Yazılım Bakım Hizmetleri ile RFID ve Otomasyon Teknolojileri Entegrasyon Uygulamaları alanında faaliyeti gösteren firmamız, yapmış olduğu tüm faaliyetlerde bilgi güvenliğine ve kaliteye gereken önemi vermekte ve bunu güvence altına almak için gerekli idari ve teknik tüm tedbirleri almaktadır.

Bu doğrultuda kuruluşumuz bünyesinde bulunan Kalite ve Bilgi Güvenliği Entegre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

.    Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği ne ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,

.    Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,

.    Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,

.    İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,

.    Entegre Yönetim Sistemi süreçlerinin performansını ölçmeyi,
.    Bu verilerden hedefler üretmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

.    Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

.    İşimizin, müşterilerimizin, yasal ve uygulanabilir şartların gerektirdiği tüm koşulları karşılamayı,

.    Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı,

Taahhüt ederiz.

Genel Müdür
A. Onur ERDURAN
14.02.2022