BOER Dünyası'nın Size Özel Çözümlerine katılın


ÜTS (Ürün Takip Sistemi)

ÜTS (Ürün Takip Sistemi)Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi: Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek için geliştirilen bir projedir.

Sistemin Ana İşlevleri:

- Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
- Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin verilecek kararlara göre tekil veya lot bazlı takip edilmesi ve geri çekme işlemlerinin yapılması
- Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin vatandaşlar tarafından sorgulanması
- Ürün Takip Sistemi'ndeki veriler kullanılarak paydaşlar için ileri raporlama yetenekleri sunulması
- Hastanelerde kullanılan yerleşik tıbbi cihazlara ilişkin kalibrasyon, bakım ve onarım işlemlerinin yürütülmesi


Amaçlar:
- Ulusal ve Özgün Ürün Takip ve İzleme Modeli oluşturmak
- Tıbbi cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına alarak ürünlerin izlenebileceği bir altyapı sağlamak
- Hasta güvenliğinin sağlanmasına ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak Denetim hizmetlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesini sağlayacak bir altyapı oluşturmak
- Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun hızlı önlem almasını sağlayacak bir altyapı oluşturmak

BOER Bilişim, İlaç Takip Sistemi projelerinde ve Bitki Koruma ürünleri takip sisteminde edindiği tecrübeler ile Tıbbi cihaz ve kozmetik ürün ithalatçıları ve üreticilerine, Ürün Takip sistemi kapsamına giren tüm Üretici, İthalatçı, Bayi, İhracatçı, Diş Protez Laboratuvarı, Eczane, Eczane-Optik, İşitme Cihazı Uygulama Merkezi, Ismarlama Ortez-Protez Uygulama Merkezi, Kalibrasyon Eğitim Kuruluşu, Optisyenlik Müessesesi, Sağlık Hizmet Sunucusu, Test Kontrol ve Kalibrasyon Kuruluşu, Tıbbi Cihaz Servis İstasyonu hizmeti veren kurum ve kuruluşlara Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.

İlişkili ürünler
X1jet yazıcı
Sick okuyucu
Toshiba EX4T1
Barkod okuyucu kablolu ve kablosuz


Detaylı Bilgi ve Başvuru için tıklayınız >

ÜTS (Ürün Takip Sistemi)

Bu Çözümle Birlikte Kullanılabilecek Ürünler